Hac Nedir ?

Hac Nedir?

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaretetmek anlamına gelir. Dini bir terim olarak hac; yılın belli günlerinde(Zilhicce) kurallarına uygun şekilde ihrama girdikten sonra Arafat’ta vakfeyapmak, Kâbe’yi tavaf ederek ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerinegetirmek suretiyle yapılan ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirene hacıdenir.

Hac Kimlere Farzdır?

Erkek olsun, kadın olsunşartlarını taşıyan her Müslüman’a, ömründe bir defa haccetmek farzdır. Üzerindefarz olduğu halde bir takım gerekçelerle bu önemli ibadeti ileriki yaşlaraertelemek dinen uygun değildir. Bir kimseye haccın farz olabilmesi için şuşartları taşıması gerekir;

·         Hür, ergin ve akıllı olmak

·         Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak

·         Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçiminisağlamış olmak

·         Gerekli masrafları karşılayacak kadar zenginolmak

·         Sağlıklı olmak

·         Yol güvenliği bulunmak


Hac Nasıl Yapılır?

Hacca bedenen ve ruhen çok iyihazırlanmak gerekir. Hacca gitmeye karar veren Müslüman, kesinliklegösterişten, hac ibadeti vasıtasıyla birtakım kimselerin yanında itibar kazanmaya da övünme gibi kaygılardan uzak kalmalıdır. Bütün varlığı ile Allah’ınrızasını kazanmaya yönelmelidir. Hacı adayı yaşantısındaki İslam’a aykırıunsurlardan kurtulmaya ve bunlara hayatında asla yer vermemeye azmetmelidir.Üzerinde hakkı olanlar varsa hakkı ödenmeli, küs olanlarla barışmalıdır.

Haccın farzları üçtür. Biriyapılmazsa hac sahih olmaz.

·         Haccı ihramlı yapmak

·         Vakfeye durmak

·         Kâbe-i Muazzama’yı Tavaf-ı Ziyaret etmektir.

Hac yapacak bir kimse ilk olarakihrama girmesi gerekir. İhrama girmek isteyen kimse öz hazırlık olarak vücuttemizliğini yapar ve mümkünse gusleder, mümkün olmadığında abdest alır. Varsagüzel koku sürünür. Giymekte olduğu normal giysilerini ve iç çamaşırlarınıçıkarıp sadece ‘izar’ ve ‘rida’ denilen iki parça ihram örtüsüne sarılır.Bundan sonra iki rekat ihram namazı kılınır. (Namazın ilk rekatında Fatiha’dansonra Kafirun; ikini rekatında ise ‘ihlas’ surelerinin okunması efdaldir) Namazdansonra şöyle niyet edilir. ‘Allah’ım senin rızanı kazanmak için haccetmekistiyorum. O’nun ifasını bana kolay kıl ve benden kabul eyle’ diye sadece haccaniyet edilir. Ve ardından yüksek sesle ‘telbiye’ söylenir.(Hanımlar sesleriniyükseltmezler). Niyet ve telbiye’nin yapılmasıyla, ihrama girilmiş ve ihramyasakları başlamış olur.

Lebbeyk Telbiye Ararpçası

İhrama Girdikten Sonra;

·         İhram süresince ihramlıya yasak olan fiil vedavranışlardan sakınırlar.

·         Yolculuğu boyunca Telbiye, tekbir, tehlil,selevat-ı şerife söyleyerek, Mekke’ye ulaşır.

·         Harem-i şerif’e varıp Kâbe’yi görünce tekbir vetehlil söyleyip dua edilir. Kudûm tavafına niyet edilerek tavafa başlanır

Tavaf; Hacer-ül Esved köşesindenve ya hizasından başlayarak tavaf niyetiyle Kâbe’nin etrafında yedi defadönmektir. Devirlerden her birine ‘şavt’ denir. Tavafa başlarken ve her devirdehizasına gelince Hacer-ül Esved ‘Bismillahi Allahuekber’ diyerek ‘istilam’edilir. Tavafta isteyenler diledikleri gibi dua edebilir.

·         Tavaf bitince uygun bir yerde iki rekat ‘tavafnamazı’ kılınır. (ilk rekatta Fatiha’dan sonra ‘kafirun’; ikinci rekatta ‘ihlassurelerinin okunması efdaldir)

·         Hac sa’yini yapmak isteyenler Safâ tepesineçıkarlar. ‘Allah’ım rızan için Safâ ile Merve arasında hac sa’yini yapmakistiyorum. Bunun êdasını bana kolay kıl benden kabul eyle’ diye niyet edilir.

Sa’y; Safâ ile Merve tepesininarasında Safâ’dan başlayıp Merve ‘de tamamlamak üzere yedi defa gidipgelmektir.

Hacı adayları bundan sonraihramlı olarak ‘terviye günü’ne kadar Mekke’de kalır. Tevriye günü  yani Arefe’den bir gün önce Arafat’a çıkılır.Arife günü güneş batıncaya kadar Arafat'ta kalınır. İbadet ve dua ile vakitlerdeğerlendirilir... Burada öğle ile ikindi namazları cemaatle öğle vaktindebirlikte kılınır. Buna ''Cem'i Takdim'' denilir. Öğleden sonra vakfe yapılır.Güneş battıktan sonra aksam namazı kılınmadan 'Müzdelife' ye hareket edilir.Müzdelife de aksam ve yatsı namazları cemaatle yatsı vaktinde birlikte kılınır.Buna ''Cem-i Tehir'' denilir. Geceyi Müzdelife de geçiren hacı adayları şeytantaslamak için kullanılacak tasları burada toplar. Bayram sabahı, sabah namazıerken kılınarak, ''Müzdelife Vakfesi'' yapılır. Hava aydınlandıktan sonra Mina’yahareket edilir.

Bayramın 1. Günü; Mina’da Akabe Cemresine yedi taş atılır. Saçlartıraş edilerek ihramdan çıkılır.(Ifrad haccı yapanlara kurban kesmek vacipolmadığından, bunlar Akabe Cemresine taş attıktan sonra tıraş olup ihramdançıkarlar. Temettü veya Kiran haccı yapanlar Akabe Cemresi'ne taş atıp kurbankestikten sonra tıraş olur ve ihramdan çıkarlar. Vakit ve imkân bulunursa aynigün Mekke'ye gidilerek farz olan ziyaret tavafı yapılır.

Bayramın 2. Günü;  küçük,orta ve Akabe cemrelerine yedişer tas atılır. Bayramın birinci günü ziyarettavafını yapamayanlar ikinci günde yaparlar

Bayramın 3. Günü; Yine Küçük, orta ve Akabe cemrelerine yedişer tasdaha atılır. Ayni gün Mina'dan Mekke'ye dönülünce veda tavafı yapılarak hacvazifesi tamamlanmış olur. Uygulamasını anlattığımız Ifrad haccıdır. Temettü veKiran haclarının yapılısında bazı farklılıklar vardır.

Temettü Haccı: Temettü haccı yapacak olan kimse Mikat sınırında umre içinihrama girer. Mekke'ye gelince usulüne uygun olarak umreyi yaptıktan sonra trasolur ve ihramdan çıkar. Terviye gününe kadar. (Yani Arife gününden bir günönce) Mekke'de ihramsız olarak bekler. Terviye günü Mekke'de hac için yenidenihrama girer ve yukarıda anlatıldığı gibi hac vazifelerini yapar.Ancak Ifradhaccından farklı olarak:

1) Bayramın birinci günü CemreAkabecine tas attıktan sonra kurban keser, ondan sonra tras olur ve ihramdançıkar.

2) Ziyaret tavafından sonrahaccın sa'yini yapar.

Kıran Haccı : Kiran haccı yapacak olan Mikat sınırında hem hac, hem deumreye ikisine birden niyet ederek her ikisi için de bir ihrama girer. Mekke'yevarınca önce umre yapar, umreyi tamamladıktan sonra haccın kudüm tavafını,peşinden de haccın sa'yini yapar. Fakat ihramdan çıkmaz. İhramlı olarakbekleyip Terviye günü gelince Arafat'a çıkarak tarif edildiği gibi hacvazifelerini yerine getirir. Kiran haccında da Ifrad haccından farklı olarak:Bayramın birinci günü Cemre Akabecine tas attıktan sonra kurban keser, tıraşolur ve ihramdan çıkar.