Kudüs Bağlantılı Umre

Kudüs Bağlantılı Umre

KUDÜS BAĞLANTILI UMRE
HERHAREMDE 1 CUMA NAMAZI

13 MAYIS ÇARŞAMBA: İstanbul-Telaviv-Kudüsotele yerleşme. Akşam yemeği.

14 MAYIS PERŞEMBE: Sabah NamazıMescid-i Aksa'da. Kahvaltı sonrası ünlü Zeytindağı'nda Sahabi Selman-ı Farisive kadın Veliyye Rabiatü'l Adeviyye'nin türbelerini ziyaret. Kudüs'ün veMescid-i Aksa'nın panoramik seyri. Hz. Davud Türbesi, Hz. Meryem'in ölümdöşeği. Kadim Kudüs'te Yahudi, Ermeni, Hıristiyan ve Müslüman mahallelerigezisi. Kıyame Kilisesi. Hz. Ömer Camii, Ünlü Ağlama Duvarı. Mescid-i Aksa'daKubbetü'l Sahra (Muallak taşı), Burak Camii, Kadim Mescidi, Mervani Camii,Kubbe ve Medreseler. Serbest ibadet. İkindi, akşam ve yatsı namazları.

15 MAYIS CUMA: Cuma namazıMescid-i Aksa'da. Namazdan sonra Halil Şehri'ne (70 km) hareket. Harem-iİbrahim de medfun bulunan Hz. İbrahim, Hz. İshak ve Hz. Sare'nin kabrişeriflerini ziyaret. Kudüs'e dönüş. Mescid-i Aksa'da Miraç Kandili ihyası.Akşam yemeği.

16 MAYIS CUMARTESİ: Sabah namazıMescid-i Aksa'da. Kahvaltı sonrası Kudüs'ten ayrılıyoruz. Hz. Musa Makamı veKülliyesi. Tarihi Eriha Şehri. Şeyh Hüseyin kapısından Ürdün'e geçiş. Aşere-iMübeşşere'den Büyük Sahabi ve Komutan Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sahabi Muaz binCebel ve diğer Sahabe-i Kiram'ın kabri şeriflerini ziyaret. Hz. Şuayb Türbesive Salt Türk Şehitliği ziyareti. Amman'da otele yerleşme. Akşam yemeği.

17 MAYIS PAZAR: Kahvaltısonrası meşhur Lut Gölü(Ölü Deniz). Mute Şehitliği'nde sahabenin büyüklerindenZeyd bin Harise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revaha Hz.nin kabri şerifleriniziyaret. Amman'a dönüş. Cidde'ye uçuş. Mekke'de otele yerleşme. Umre görevininyapılması.

18-20 MAYIS ÇARŞAMBA: Mekke'deserbest ibadet

21 MAYIS PERŞEMBE:  Hudeybiye'deUmre

22 MAYIS CUMA: Mescid-iHarem'de Cuma

23 MAYIS CUMARTESİ: Mekkeziyaretleri

24-27 MAYIS ÇARŞAMBA:Mekke'deserbest ibadet

29 MAYIS CUMA:  Mescid-iNebevi'de Cuma Namazı.

30 MAYIS CUMARTESİ: Medine ziyaretleri

31 MAYIS PAZAR:  Serbestibadet

01-02 HAZİRAN SALI: BeratKandili ihyası

03 HAZİRAN ÇARŞAMBA: BedrŞehitliği-Yanbu-Türkiye.

Kudüs Bağlantılı Umre Programı