Umre Nedir ?

Umre Nedir?

Umre; sözlükte, ziyaret etmekanlamındadır. Dini bir terim olarak umre; Kâbe’yi hususi olarak ziyaret etmekdemektir. Umre; her insan üzerine ömründe bir defa olmak üzere sünnettir.Umre’ye ‘Haccı Asgar’ yani ‘ Küçük Hac’ da denir.

Umre Nasıl Yapılır?

Umre, hac zamanı dışında yılınher döneminde yapılabilir. Umrenin farzı ikidir; İhram ve Tavaf. İhram umreninşartı, tavaf ise rüknüdür. Sa’y yapmak ve tıraş olmak ise vaciptir. Umre yapmakisteyen kişi;

·         Mekke’ye mikât sınırlarıdışındaki yerlerden gelenler yolları üzerindeki mikâtlardan birinde ihramagirilir. (Erkekler baş açık, ayakları çıplak olup, dikişsiz terlik giyer.belinepara kemeri bağlayabilir.dikişli kemere fetva verilmiştir. Kadınlarelbiselerini çıkarmazlar, baş ve ayaklarını açık bulundurmaz; yalnız yüzleriaçık kalır.) bundan sonra 2 rekat ihram namazı kılınır ( Birinci rekattaFatiha’dan sonra ‘kafirun’ suresi, ikinci rekatta ‘ihlas’ suresi okumaksünnettir.) ve niyet edilir.’Allah’ım ben umre yapmak istiyorum. O’nu banakolaylaştırve o’nu benden kabul eyle’ diyerek üç kere telbiye getirilir.

Lebbeyk Telbiye Ararpçası


·         Telbiye, tekbir, tehlil salevat-ışerife okunarak Harem-i şerife girilir. Niyet edilip umre tavafı yapılır.(Tavafesnasında iztibâ ve ilk üç şavtta remel de yapılır.)

·         Tavaf namazından sonra s’aya gidilerek umrenin sa’yi yapılır.

·         Tıraş olunup ihramdan çıkılır.Böylece umre tamamlanmış olur.
Umrede Arafat, Minâ, Müzdelife’deki menâsik, kudum ve veda tavafı yoktur

Ebu Hureyre (r.a)'ın rivayetettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
(Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan (küçük) günahlar için kefarettir. Kabulolan bir hac ise, onun Cennetten başka bir karşılığı yoktur.)